Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Путивльська районна державна адміністрація

Друк

Путивльська районна державна адміністрація має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.

За способом сприйняття, формою подання, суспільним значенням документи є: візуальними, текстовими, графічними, комбінованими, табличними, управлінськими, суспільно-політичними.

За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно  до  Закону України «Про інформацію»  основними видами інформації за змістом, якою володіє Путивльська районна державна адміністрація є:

правова інформація (Конституція України, Закони України, постанови Верховної Ради, акти Президента України та Кабінету Міністрів України)

інформація про товар

інформація про фізичну особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження працівників адміністрації та контрагентів)

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя)

податкова інформація (інформація про доходи  та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти)

науково-технічна інформація (технічні завдання на розробку програмного забезпечення)

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи)

соціологічна інформація (матеріали соціологічних досліджень)

інформація про стан довкілля

інші види, зокрема:

1. Інформація про Путивльську районну державну адміністрацію

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Путивльській районній державній адміністрації

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця

1.5. Інформація про організаційну структуру (прізвища,  імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів Путивльської районної державної адміністрації та її апарату)

1.6. Положення про структурні підрозділи Путивльської районної державної адміністрації та її апарату

2. Інформація про діяльність Путивльської районної державної адміністрації

2.1. Регламент роботи районної державної адміністрації

2.2. Інструкція з діловодства в Путивльській районній державній адміністрації

2.3. Плани роботи (річний, квартальні, місячні)

2.4. Звіти про виконання планів роботи

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів»

2.6. Інформація про діяльність  дорадчих органів, що створені Путивльською районною державною адміністрацією

2.7. Інформація про  роботу Громадської ради

2.8.Перелік розпоряджень голови Путивльської районної державної адміністрації

2.9. Перелік доручень голови Путивльської районної державної адміністрації

2.10. Перелік наказів по апарату Путивльської районної державної адміністрації

2.11. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади

2.12. Щоквартальна інформація про документообіг в апараті

3. Інформація про роботу колегії Путивльської районної державної адміністрації

3.1. Порядки денні засідань колегії

3.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії

3.3. Довідковий матеріал

3.4. Протоколи колегій

4. Інформація про нормативно-правову діяльність Путивльської районної державної адміністрації та засідання, що проводяться

4.1. Розпорядження голови Путивльської районної державної адміністрації державної адміністрації

4.2. Доручення голови Путивльської районної державної адміністрації

4.3. Накази  по апарату Путивльської районної державної адміністрації

4.4. Проекти нормативно-правових актів (у т.ч. регуляторні), розроблені структурними підрозділами Путивльської районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, що підлягають обговоренню

4.5. Накази структурних підрозділів Путивльської районної державної адміністрації

4.6. Протоколи нарад, що проводяться

5. Інформація про діяльність Путивльської районної державної адміністрації  з питань правової роботи

5.1. Інформація про надання безкоштовної правової допомоги (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому)

5.2. Інформація про проведені перевірки відповідності чинному законодавству розпорядчих документів  органів місцевого самоврядування

5.3. Програма правової освіти населення

5.4. Звіти про виконання Програми правової освіти населення

6. Інформація про доступ до публічної інформації

6.1. Форми запитів на інформацію

6.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію

6.2. Система обліку  (Реєстр) публічної інформації, що знаходиться у володінні Путивльської районної державної адміністрації

6.3. Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів

6.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію

6.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

7. Перелік територіальних органів центральних органів  виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується  керівниками Путивльської районної  державної адміністрації, номери їх засобів зв’язку, номери засобів зв’язку їх керівників, основні функції

8. Інформація про державну реєстрацію в управлінні юстиції у Сумській області нормативно-правових актів, виданих Путивльською районною державною адміністрацією

9. Інформація з антикорупційної діяльності

9.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Путивльській районній державній адміністрації

9.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Путивльській районній державній адміністрації

10. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

10.1. Вакансії в структурних підрозділах  Путивльської районної державної адміністрації та її апарату

10.2. Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад в структурних підрозділах  Путивльської районної державної адміністрації та її апарату

10.3. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату та малочисельних структурних підрозділів райдержадміністрації

10.4. Інформація про нагородження відзнаками голови Путивльської районної державної адміністрації

10.5. Протоколи засідань атестаційних комісій

10.6. Протоколи засідань конкурсних комісій

10.7. Посадові інструкції  працівників

10.8. Інформація про чисельність, склад та рух кадрів

10.9. Інформація про доходи  та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей

10.10. Інформація щодо навчання (підвищення кваліфікації) державних службовців

10.11. Інформація про відрядження керівництва та працівників апарату Сумської обласної державної адміністрації

10.12. Інформація щодо стажування державного службовця на посаді

10.13. Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби

11. Інформація з Державного реєстру виборців

12. Інформація з питань планово-фінансової діяльності та  матеріально-технічного забезпечення

12.1. Кошторис Путивльської  районної державної адміністрації

12.2. Витяги з річного розпису асигнувань районного та державного бюджетів на відповідний рік

12.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм

12.4. Інформація з питань бухгалтерського обліку

13. Інформація про розгляд звернень громадян в Путивльській районній державній адміністрації

13.1. Порядок  проведення особистого  прийому громадян

13.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Путивльської районної державної адміністрації

13.3. Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Путивльської районної державної адміністрації

13.4. Графік телефонних «гарячих ліній»

13.5. Друкована форма реєстраційно-контрольної картки для звернення громадян

13.6. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Сумській обласній державній адміністрації

13.7. Статистична інформація по зверненнях інвалідів Великої Вітчизняної війни

14. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Путивльською районною державною  адміністрацією

14.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення

15. Інформація з питань організації контролю  за виконанням документів

15.1. Плани контрольних заходів

15.2. Інформація про результати проведених контрольних заходів

15.3. Статистичні та аналітичні довідки про стан виконання документів

15.4. Інформація про цільові програми

16. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома

17. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг

18. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ)

19. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

19.1. План-графік підвищення кваліфікації кадрів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (річний)

19.2. Програми тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів (за категоріями слухачів, щорічні)

19.3. Професійні програми (для різних категорій слухачів)