Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Друк

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду
за 2012р.
Путивльська райдержадміністрація

Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверд
жено на звітний рік
Затверд
жено на звітний період (рік)
Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові видатки за звітний період (рік) Фактичні видатки за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видатки - усього

3209521.00
3209521.00

3195115,29
3195115,29
3195911,25
0
у тому числі: Поточні видатки 1000 020 3209521,00
3209521,00

3195115,29
3195115,29
3195911,25
0
Видатки на товари і послуги 1100 030 3209521,00
3209521,00

3195115,29
3195115,29
3195911,25
0
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 040 2201500,00
2201500,00

2200940,83
2200940,83
2199336,18

Заробітна плата 1111 050 2201500,00


2200940,83
2200940,83
2199336,17

Грошове утримання військовослужбовців 1112 060


Нарахування на заробітну плату 1120 070 802690,00
802690,00

799693,28
799693,28
799110,79

Придбання товарів і послуг 1130 080 72629,00


64725,97
64725,97
66434,32

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 1131 090 17214,00


16362,76
16362,76
17153,10

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 100


Продукти харчування 1133 110


Оплата послуг (крім комунальних) 1134 120 51515,00


44681,15
44681,15
45599,41

Інші видатки 1135 130 3900,00


3682,06
3682,06
3681,81

Видатки на відрядження 1140 140 12370,00


9700,99
9700,99
10975,74

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 150


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 160 119532,00
119532,00

119254,22
119254,22
119254,22

Оплата теплопостачання 1161 170


Оплата водопостачання і водовідведення 1162 180 3510,00


3316,36
3316,36
3316,36

Оплата електроенергії 1163 190 80093,00


80092,71
80092,71
80092,71

Оплата природного газу 1164 200 32970,00


32966,84
32966,84
32966,84

Оплата інших комунальних послуг 1165 210 2959,00


2878,31
2878,31
2878,31

Оплата інших енергоносіїв 1166 220


Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 230 800,00
800,00

800,00
800,00
800,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1171 240


Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1172 250 800,00


800,00
800,00
800,00

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 1200 260


Субсидії і поточні трансферти 1300 270


Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 280


Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 290


Поточні трансферти населенню 1340 300


Виплата пенсій і допомоги 1341 310


Стипендії 1342 320


Інші поточні трансферти населенню 1343 330


Поточні трансферти за кордон 1350 340


Капітальні видатки 2000 350


Придбання основного капіталу 2100 360


Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 370


Капітальне будівництво (придбання) 2120 380


Будівництво (придбання) житла 2121 390


Інше будівництво (придбання) 2123 400


Капітальний ремонт 2130 410


Капітальний ремонт житлового фонду 2131 420


Капітальний ремонт інших об’єктів 2133 430


Реконструкція та реставрація 2140 440


Реконструкція житлового фонду 2141 450


Реконструкція інших об’єктів 2143 460


Реставрація пам’яток культури, історії, архітектури 2144 470


Створення державних запасів і резервів 2200 480


Придбання землі і нематеріальних активів 2300 490


Капітальні трансферти 2400 500


Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 510


Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 520


Капітальні трансферти населенню 2430 530


Капітальні трансферти за кордон 2440 540


Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 550


Нерозподілені видатки 3000 560


Внутрішнє кредитування 4100 570


Надання внутрішніх кредитів 4110 580


Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590


Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600


Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610


Повернення внутрішніх кредитів 4120 620


Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4121 630


Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 640


Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 650


Зовнішнє кредитування 4200 660


Надання зовнішніх кредитів 4210 670


Повернення зовнішніх кредитів 4220 680


Інші видатки 5000 690
X X

 

3209521.00
3209521.00

3195115,29
3195115,29
3195911,25
0