Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ

Друк

13 травня 2013 року на засіданні Уряду затверджено постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», розроблену Нацдержслужбою України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року № 39738/1/1-12.

Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної кадрової політики передбачено Стратегією державної кадрової політики на 2012— 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45.

Детальніше...
 

Визначено стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Друк

24 вересня 2012 року в м. Одеса у рамках IV Щорічних Рішельєвських академічних слухань проведено Всеукраїнську нараду-семінар щодо стратегічних орієнтирів розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи.

В рамках заходу було розглянуто низку питань щодо організації підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах із загальних питань застосування Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050- VI «Про державну службу» (нова редакція); підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції; підсумків вступної кампанії до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням у 2012 році та потреби регіонів у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; розробки галузевого стандарту вищої освіти підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» на основі компетентнісного підходу; ефективного використання інноваційного інструментарію «Кластер підвищення кваліфікації»; навчально-методичного забезпечення професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

У своєму виступі Голова Нацдержслужби В’ячеслав Толкованов представив ключові підходи до модернізації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформи державної служби, стрижнем якої є забезпечення прямої кореляції між службовим просуванням та оплатою праці з рівнем кваліфікації службовця, його компетентністю, старанністю, діловими якостями.

Новий Закон України «Про державну службу», що вступить в дію з 1 січня 2013 року, передбачає створення системи впливу постійного професійного навчання на кар’єрне просування вітчизняних держслужбовців. Для цього необхідно створити систему комплексного безперервного навчання.

«Це дозволить посилити роль суб’єктів управління персоналом на державній службі, підвищити рівень її ефективності і професійності, запровадити дієві механізми запобігання проявам корупції»,- завважив Голова Нацдержслужби.

За результатами розгляду було прийнято рішення, в якому зазначено, насамперед, про удосконалення нормативно-правової бази з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; оновлення програм підвищення кваліфікації відповідно до пріоритетів державної політики щодо визначення перспектив розвитку людських ресурсів та основних напрямів Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; приведення обсягу та змісту програм підвищення кваліфікації у відповідність до політики управління і тенденцій розвитку людських ресурсів та їх зв’язку з плануванням кар’єри персоналу; проведення наукових досліджень; упорядкування мережі навчальних закладів з урахуванням поліпшення їх освітньої і наукової діяльності, кадрового та методичного потенціалу; оптимізації видатків на функціонування системи підвищення кваліфікації з одночасним зміцнення взаємозв'язку між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами системи підвищення кваліфікації.

 

Створено нормативне підгрунтя професійної та ефективної державної служби

Друк

СТВОРЕНО НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

На виконання Національного плану дій на 2012 рік розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в пункті 199 Національного плану дій на 2012 рік, а саме: 1 проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 9 наказів Нацдержслужби України, 1 спільний наказ з МОЗ України та 8 проектів постанов Кабінету Міністрів України. Зазначені акти були розроблені відповідно до статтей Закону.

На сьогодні видано 9 наказів Нацдержслужби України, а саме:

- «Про затвердження Типового положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату» (наказ від 05.03.2012 № 45, зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2012 за № 699/21012);

- «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» (наказ від 30.03.2012 № 62, зареєстрований в Мін’юсті 25.04.2012 за № 632/20945);

- «Про затвердження порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців» (наказ від 05.03.2012 № 44, зареєстрований в Мін’юсті 27.04.2012 за № 651/20964);

- «Про затвердження Типового порядку про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (наказ від 05.03.2012 № 43, зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2012 за № 709/21022);

- «Про затвердження Порядку стажування державних службовців» (наказ від 30.03.2012 № 61, зареєстрований в Мін’юсті 18.04.2012 за № 580/20893);

- «Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» (наказ від 05.03.2012 № 46, зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2012 за № 710/21023);

- «Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади» (наказ від 16.05.2012 № 91, зареєстрований в Мін’юсті 31.05.2012 за № 872/21184);

- «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V» (наказ від 16.05.2012 № 92, зареєстрований в Мін’юсті 31.05.2012 за № 873/21185);

- «Про затвердження порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» (наказ від 06.04.2012 № 65, зареєстрований в Мін’юсті 04.05.2012 за № 713/21026).;

- «Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я» (спільний наказ Нацдержслужби та МОЗ України від 21.06.2012 № 130/457, зареєстрований в Мін’юсті від 16.07.2012 за № 1195/21507).

На виконання Національного плану дій на 2012 рік розроблено та схвалено Урядом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу» та проекти наступних постанов Кабінету Міністрів України, а саме:

- «Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» (постанова Кабінету Міністрів від 25.07.2012 № 680);

- «Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» (постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 681);

- «Про внесення змін до пункту 6 постанови КМУ від 02.02.2011 № 98» (про визначення випадків відрядження державного службовця, що перевищують 60 календарних днів) (постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 № 591);

- «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» (постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 559);

- «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з щорічної або додаткової відпустки» (постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 605);

- «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 666);

- «Про віднесення посад, які обіймали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України «Про державну службу», спрямованої на реалізацію згаданого Закону» (постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 740).

З метою забезпечення практичного застосування всього масиву технічного законодавства, спрямованого на впровадження нового Закону України «Про державну службу», Нацдержслужбою України розробляються відповідні методичні рекомендації. Наказом Нацдержслужби України від 20.07.2012 № 148 вже затверджені Методичні рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

Всі згадані нормативно-правові акти набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VІ «Про державну службу», тобто з 1 січня 2013 року.

З коротким описом нормативно-правових актів, розроблених Нацдержслужбою України можна ознайомитись на сайті Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області у рубриці «Новели законодавства про державну службу»:

http://nads.gov.ua/sub/sumska/ua/publication/content/39344.htm

 

ЛИШЕ ОДИН З ДЕСЯТИ УЧАСНИКІВ БУДЕ ЗАРАХОВАНИЙ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»

Друк

Завершено прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році.

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» прийом документів тривав з 10 травня по 25 червня.

1081 особа подала документи до участі у конкурсі, зокрема по регіонах: АР Крим – 58, Вінницька обл. – 22, Волинська обл. – 52, Дніпропетровська обл. – 81, Донецька обл. – 86, Житомирська обл. – 54, Закарпатська обл. – 36, Запорізька обл. – 40, Івано-Франківська обл. – 22, Київська обл. – 32, Кіровоградська обл. – 38, Луганська обл. – 14, Львівська обл. – 22, Миколаївська обл. –40, Одеська обл. – 20, Полтавська обл. – 53, Рівненська обл. – 33, Сумська обл. – 66, Тернопільська обл. – 26, Харківська обл. – 63, Херсонська обл. – 9, Хмельницька обл. – 46, Черкаська обл. – 14, Чернівецька обл. – 21, Чернігівська обл. – 35, м. Севастополь – 10, м. Київ – 58.

З 5 по 25 липня буде проведено наступний етап конкурсу – оцінювання учасників, що здійснюватиметься експертними комісіями інтерв'ю-центрів функції яких здійснюють в областях, де утворені регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, - структурні підрозділи цих інститутів, якими здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; в інших областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі – центри підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Оцінювання буде проводиться у чотири етапи із застосуванням 100-бальної шкали: тестування на предмет володіння загальними та спеціальними знаннями, необхідними вміннями та навичками (40 %); анкетування з визначення морально-психологічних і ділових якостей (10 %); тестування з іноземної мови (10 %); інтерв’ю з метою оцінювання тез публічного виступу, а також рівня мотивації щодо зарахування до Президентського кадрового резерву (40 %). Рейтинг учасника конкурсу визначається відповідно до суми отриманих балів. Нацдержслужба України оприлюднить до 1 вересня список осіб, рекомендованих до Президентського кадрового резерву, та подасть пакети документів цих осіб до Комісії з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

Детальніше...
 

ОГОЛОШЕННЯ

Друк

про проведення конкурсу з добору кандидатів до

Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012

році

З метою створення механізму добору до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління Президентом України підписано Указ від 5 квітня 2012 року №246/ 2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється на конкурсній основі.  До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

-вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

мають:

- повну вищу освіту;

- стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

- бездоганні етичні стандарти;

- лідерські якості й ініціативність;

- високі комунікаційні навички;

- досвід командної роботи;

- сумісність із культурою програми;

- чітке розуміння мети участі у програмі Президентського кадрового резерву;

- бажання працювати у проектах державного сектору України;

- високі аналітичні здібності.

Для участі у конкурсі особа, яка відповідає установленим цим Положенням вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області такі документи (для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів  на адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ):

1) заяви про:

- участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;

- згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;

- згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку;

3) дві фотокартки розміром 4x6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку;

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою  формою;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу, виконані відповідно до методичних рекомендацій;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);

11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).

Прийом документів здійснюється відповідними територіальними органами Нацдержслужби з 10 травня до 25 червня у робочі дні з 9 до 18 години (для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів  на адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Для отримання детальної інформації необхідно звертатись до Управління державної служби в Сумській області за адресою: 40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2, 7 поверх, каб. 130, 132.

Контактні телефони для зв’язку:

(044) 256 00-27,  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Школа вищого корпусу державної служби.

(0542) 607-609, 607-608, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області.

 

Персональний склад Оргкомітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» Сумської області

Друк

Співголови:

 

Цупро

Олександр Миколайович

заступник голови-керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації

Демченко

Олена Миколаївна

начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області, кандидат педагогічних наук

Заступник голови:

Варуха

Світлана Миколаївна

директор Сумського центру післядипломної освіти

Секретар:

Гученко

Ольга Вадимівна

начальник навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти

Члени оргкомітету:

 

Богданова

Ірина Володимирівна

начальник головного управління зв’язків з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації  (за згодою)

Медведєв

Ігор Анатолійович

докторант Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління  (за згодою)

Панченко

Алла Віталіївна

начальник юридичного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації (за згодою)

Подолков

Олександр Михайлович

начальник відділу кадрової роботи апарату Сумської обласної державної адміністрації (за згодою)

Семенов

Володимир Миколайович

 

заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи, доцент кафедри права Сумського державного університету, кандидат наук з державного управління  (за згодою)

 

Теліженко

Ігор Михайлович

голова Сумського обласного комітету профспілки працівників державних установ (за згодою)

 

 

Улунова

Ганна Євгенівна

доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат психологічних наук (за згодою)

 

Чаусовська

Світлана Іванівна

начальник відділу документообігу та контролю апарату Сумської обласної державної адміністрації (за згодою)

 

Шкурат

Іван Вікторович

заступник-начальник управління з питань внутрішньої політики головного управління зв’язків з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації,  кандидат наук з державного управління   (за згодою)

 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ПІДБІР КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Друк

В контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, пріоритетного значення набувають питання модернізації державної служби та підбору кадрів для роботи в органах державної влади.

Рівень професіоналізації інституту державної служби багато в чому залежить від грамотного та кваліфікованого підбору кадрів, підвищення рівня їх професійної компетентності, зокрема з урахуванням нових завдань та пріоритетів.

Одночасно пріоритетного завдання набувають питання формування ефективного та дієвого кадрового резерву, зокрема й на вищі посади державної служби. У зв’язку з цим Президентом України було видано
Указ № 246/2012 від 05 квітня 2012 року «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», реалізація якого потребуватиме вироблення нових підходів до підбору та роботи з кадрами.

Детальніше...
 

До уваги кадрових служб, претендентів на заміщення вакантних посад державних службовців

Друк

Нове в законодавстві з питання заміщення вакантних посад державних службовців

Згідно зі статтею 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції",  
що набрав чинності з 1 січня 2012 року:

1. Стосовно   осіб,   які   претендують  на  зайняття  посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього  Закону  (крім, зокрема, місцевих рад та на посади сільських,  селищних, міських голів),  проводиться спеціальна перевірка,  у  тому  числі щодо відомостей, поданих особисто.

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної  влади,  органу місцевого  самоврядування,  на  зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.

До проведення спеціальної  перевірки  залучаються  спеціально уповноважені суб'єкти у  сфері  протидії  корупції,  а  в  разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу,  яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів  у  народні  депутати  України,  кандидатів  у депутати Верховної Ради Автономної Республіки  Крим,  місцевих  рад  та  на посади сільських, селищних, міських голів), зокрема щодо:

1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі  за  корупційні  правопорушення,  наявності  судимості,   її зняття, погашення;

2) факту,    що    особа    піддана,    піддавалася    раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

3) достовірності  відомостей,  зазначених  у  декларації  про майно, доходи,   витрати   і  зобов'язання  фінансового  характеру;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) стану   здоров'я,  освіти,  наявності  наукового  ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади.

У разі  ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

У разі встановлення за результатами  спеціальної  перевірки факту  подання  претендентом  на посаду неправдивих відомостей про себе посадова  особа  (орган),  яка  (який)  здійснює  призначення (обрання)  на  цю  посаду,  відмовляє  претенденту  у  призначенні (обранні)  на  посаду,  а  також  протягом  трьох   робочих   днів повідомляє  про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в  установленому  законом  порядку,  крім   випадків,   визначених законом.

Рішення про  відмову  у  призначенні  (обранні)  на  посаду з підстави,  зазначеної в абзаці третьому цієї  частини,  може  бути оскаржено до суду.

Порядок    організації   проведення   спеціальної   перевірки ( 33/2012 ) затверджується Президентом України.

4. Для проведення спеціальної перевірки особа,  яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографію;

3) копію документа, який посвідчує особу;

4) декларацію  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов'язання фінансового характеру (декларація подається за минулий рік за новою формою, згідно з додатком до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року №3206-VI, 3206а-17)

5) копії  документів  про  освіту,  вчені  звання  та наукові ступені;

6) медичну довідку про стан здоров'я за формою,  затвердженою Міністерством охорони здоров'я України (медична довідка подається за формою №133/о (облікова), затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.01.2000 №2, дозволена для використання в зазначеному випадку згідно з наказом управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 01.02.2012 № 64. Також згідно з цим наказом КУ Путивльської районної ради Сумської області "Путивльська центральна районна лікарня" проводить медичний огляд осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування із забезпеченням участі у складі медичної комісії лікаря-нарколога та лікаря-психіатра);

7) копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або військовозобов'язаних);

8) довідку про допуск до  державної  таємниці  (у  разі  його наявності).

5. Після  одержання  письмової згоди особи,  яка претендує на зайняття посади,  на проведення спеціальної  перевірки  орган,  на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до  відповідних  органів  державної  влади,  до  компетенції  яких
належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині другій цієї статті,  запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.

Запит підписує  керівник органу,  на посаду в якому претендує особа,  а в разі його відсутності - особа,  яка виконує  обов'язки керівника,  або  один  з  його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

До запиту додаються копії документів,  зазначених  у  частині четвертій цієї статті.

6. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником  органу,  що  здійснював  перевірку,  а  в  разі   його відсутності - особою,  яка виконує його обов'язки, або заступником керівника   органу   відповідно   до   розподілу    функціональних обов'язків,  подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.

Орган, на  посаду  в  якому  претендує  особа,  на   підставі одержаної  інформації  готує  довідку  про  результати спеціальної перевірки.

Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка,  мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі.

7. Інформація   про   результати   спеціальної  перевірки  та документи щодо її  проведення  є  конфіденційними,  якщо  вони  не містять   відомостей,   що   становлять  державну  таємницю.  Такі документи зберігаються  в  порядку,  встановленому  відповідно  до закону.

А також у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних" для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади претендент додає письмову згоду на обробку та використання персональних даних.

Кадрова служба апарату

Путивльської районної державної адміністрації


 

До уваги кадрових служб та керівників самостійних структурних підрозділів

Друк

25.01.2012 Президентом України підписано Указ №33/2012, згідно з яким та відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» затверджено Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та затверджено форми: згоди на проведення спеціальної перевірки, запиту щодо її проведення та довідки про результати перевірки, що вносить суттєві зміни до порядку прийняття осіб на державну службу.

 

Посібник Головдержслужби України для кадрових служб

Друк

Головне управління державної служби забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою.

Одним із основних завдань, що стоять перед Головдержслужбою є забезпечення методичного керівництва діяльністю кадрових служб з питань проведення конкурсного відбору, атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців.

При проведенні Головдержслужбою та її територіальними органами перевірок, надання методично-консультативної допомоги виявляється ряд недоліків в роботі кадрових служб. Найбільша їх кількість стосується проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, проходження стажування у державних органах, формування кадрового резерву для державної служби, погодження продовження терміну перебування на державній службі, підготовки подань та матеріалів кандидатів для призначення на посади, присвоєння рангів державним службовцям, ведення особових справ та трудових книжок державних службовців.

Основними причинами такого стану справ є неврегульованість окремих питань на законодавчому рівні, недосконалість нормативно-правової бази, у тому числі значна кількість підзаконних актів.

З метою систематизації типових недоліків, які зустрічаються в роботі кадрових служб та їх недопущення у подальшій роботі, Головдержслужбою розроблено Практичний посібник кадрової служби місцевої державної адміністрації, у якому висвітлені основні етапи проходження державної служби, нормативно-правові акти, які їх регулюють, а також звернуто увагу на окремі питання кадрової роботи, які неоднозначно трактуються, що значною мірою призводить до порушень чинного законодавства.

Посібник розрахований на працівників кадрових служб місцевих органів виконавчої влади.

Сподіваємося, що викладений матеріал допоможе Вам у Вашій роботі.

Скачати: Практичний посібник кадрової служби місцевої державної адміністрації