Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Посібник Головдержслужби України для кадрових служб

Друк

Головне управління державної служби забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою.

Одним із основних завдань, що стоять перед Головдержслужбою є забезпечення методичного керівництва діяльністю кадрових служб з питань проведення конкурсного відбору, атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців.

При проведенні Головдержслужбою та її територіальними органами перевірок, надання методично-консультативної допомоги виявляється ряд недоліків в роботі кадрових служб. Найбільша їх кількість стосується проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, проходження стажування у державних органах, формування кадрового резерву для державної служби, погодження продовження терміну перебування на державній службі, підготовки подань та матеріалів кандидатів для призначення на посади, присвоєння рангів державним службовцям, ведення особових справ та трудових книжок державних службовців.

Основними причинами такого стану справ є неврегульованість окремих питань на законодавчому рівні, недосконалість нормативно-правової бази, у тому числі значна кількість підзаконних актів.

З метою систематизації типових недоліків, які зустрічаються в роботі кадрових служб та їх недопущення у подальшій роботі, Головдержслужбою розроблено Практичний посібник кадрової служби місцевої державної адміністрації, у якому висвітлені основні етапи проходження державної служби, нормативно-правові акти, які їх регулюють, а також звернуто увагу на окремі питання кадрової роботи, які неоднозначно трактуються, що значною мірою призводить до порушень чинного законодавства.

Посібник розрахований на працівників кадрових служб місцевих органів виконавчої влади.

Сподіваємося, що викладений матеріал допоможе Вам у Вашій роботі.

Скачати: Практичний посібник кадрової служби місцевої державної адміністрації