Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

КОНКУРС

СТАРТУВАВ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

Друк

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – це можливість презентувати себе як кваліфікованого, ерудованого та перспективного працівника.

Конкурс щорічно проводиться серед державних службовців II - VII категорії посад в номінаціях: «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менш як 5 років, з них на керівних посадах не менш як 2 роки); та «Кращий спеціаліст» (спеціалісти,які мають загальний стаж державної служби не менш як 2 роки).

Перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» проводився протягом березня-квітня 2013 року.

Детальніше...
 

Успішно стартував районний тур Всеукраїнського конкурсу «КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

Друк

На виконання розпорядження голови Путивльської районної державної адміністрації, за традицією, започаткованою Національним агентством України з питань державної служби, 9 квітня 2013 року було проведено перший, районний тур Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний службовець», в якому взяли участь 26 державних службовців апарату та структурних підрозділів Путивльської районної державної адміністрації. Конкурс традиційно відбувся у двох номінаціях: «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».

Детальніше...
 

Про проведення районного конкурсу «Кращий колективний договір»

Друк

На Сумщини упродовж останніх років поширюється позитивний досвід укладання колективних договорів та угод різних рівнів. За підсумками 2012 року в районі забезпечено охоплення колективними договорами 3670 працюючих, що складає 95,1 відсотків  до облікової кількості штатних працівників.

Детальніше...
 

Наказ Нацдержслужби про порядок проведення Іспиту

Друк
ОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Н А К А З
08.07.2011 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2011 р.
за N 930/19668

Про затвердження Загального порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань державної служби
N 57 ( z1379-11 ) від 17.11.2011 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців, що додається.
2. Юридичному департаменту Головдержслужби забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України опублікувати цей наказ у черговому
номері науково-практичного видання Головдержслужби "Вісник
державної служби України".
4. Адміністративно-фінансовому департаменту, департаменту
персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування
Головдержслужби після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України забезпечити доведення цього наказу до відома центральних
органів виконавчої влади, інших державних органів, територіальних
органів Головдержслужби, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
5. Адміністративно-фінансовому департаменту Головдержслужби
ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників
Начальника Головдержслужби та керівників структурних підрозділів
Головдержслужби.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко
ПОГОДЖЕНО:
Президент Національної академії
державного управління
при Президентові України Ю.Ковбасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України
08.07.2011 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2011 р.
за N 930/19668

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців

I. Загальні положення
1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні
засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться
відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 N 169 ( 169-2002-п ) (із змінами)
(далі - Порядок проведення конкурсу).
1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та
здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців.
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу,
в якому оголошено конкурс (далі - конкурсна комісія).
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад,
документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на
державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних
службовців. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам,
за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються,
про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним
обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин,
він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна
комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в
конкурсі не допускаються.
1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними
умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок
результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями
оцінки.
1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних
посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), а
також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень відповідного державного органу та структурного
підрозділу. Перелік питань на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 )
(далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Загального
порядку.
1.7. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік
питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень державного органу та його структурних
підрозділів затверджуються керівником органу, в якому проводиться
конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу ( 169-2002-п )
та цього Загального порядку. Питання мають бути актуальними,
ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що
ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність,
мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних
друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті
державного органу, в якому оголошено конкурс, та надаватися для
ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для
участі в конкурсі.
1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми,
наведеної у додатку 2 до цього Загального порядку, та
затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета
включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 ) та два питання на перевірку знання законодавства з
урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного
державного органу та його структурного підрозділу.
1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити
питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з
переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень відповідного державного
органу та його структурних підрозділів, затвердженого керівником
державного органу, в якому проводиться конкурс.
1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень
відповідного державного органу та його структурного підрозділу
можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних
білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів
посад.
1.13. У державних органах, що мають комп'ютерні засоби
контролю знань, можливе проведення іспиту шляхом комп'ютерного
тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу
( 169-2002-п ), цього Загального порядку та умов проведення
конкурсу в окремому державному органі, що визначаються його
керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних
службовців.
1.14. Процедура іспиту складається з трьох етапів: організаційна підготовка до іспиту; складання іспиту; оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.15. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної
комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів
про місце і час його проведення.
II. Організаційна підготовка до іспиту
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день
проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних
посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та
процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає
на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація
секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою
для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати
зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові
пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути
розв'язані головою конкурсної комісії.
III. Складання іспиту
3.1. Під час підготовки відповідей на запитання
екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів
конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення
однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та
за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього
розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох
вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам
зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між
собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання
білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в
якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами,
які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у
присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час
складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат
здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому
проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються
прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання,
зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис
кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний
білет має становити 60 хвилин.
IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна
система. П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ) та успішно справилися із запитаннями на
перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень відповідного державного органу та його
структурного підрозділу. Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ) і достатньо володіють знаннями законодавства
з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного
державного органу та його структурного підрозділу. Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння
поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні
поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді
допустили значну кількість помилок. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на
питання у встановлений строк.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту,
проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами
конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне
рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного
білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями
кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за
кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну
відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Загального
порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
{ Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Національного агентства України з питань державної служби N 57
( z1379-11 ) від 17.11.2011 }
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з
іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій
службі відповідно до вимог чинного законодавства.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є
нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути
виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно
склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від
максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку,
передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
В.о. директора
юридичного департаменту,
начальник відділу
нормативно-правової роботи
та експертизи Головдержслужби В.Баланюк

Додаток 1
до Загального порядку
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад
державних службовців

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР ),
Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 )
та "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 )

I. Питання на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР )
1. Основні розділи Конституції України. 2. Основні риси Української держави за Конституцією України
(статті 1, 2). 3. Форма правління в Україні (стаття 5). 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3). 5. Конституційний статус державної мови та мов національних
меншин України (стаття 10). 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13,
14). 7. Найважливіші функції держави (стаття 17). 8. Державні символи України (стаття 20). 9. Конституційне право на працю (стаття 43). 10. Конституційне право на освіту (стаття 53). 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46). 12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49). 13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68). 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70). 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85). 16. Питання, правове регулювання яких визначається та
встановлюється виключно законами України (стаття 92). 17. Державний бюджет України (стаття 96). 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103). 19. Повноваження Президента України (стаття 106). 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради
національної безпеки і оборони України (стаття 107). 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114). 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,
117). 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій
(стаття 119). 24. Статус прокуратури України за Конституцією України
(стаття 121). 25. Система судів в Україні (стаття 125). 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129). 27. Система адміністративно-територіального устрою України
(стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки
Крим (стаття 137). 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138). 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140). 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією
України (стаття 143). 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України
(статті 147, 150). 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до
Конституції України (стаття 154).
II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 )
1. Поняття державної служби, державного службовця і посади
відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2). 2. Право на державну службу (стаття 4). 3. Основні принципи державної служби (стаття 3). 4. Основні напрями державної політики у сфері державної
служби (стаття 6). 5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10). 6. Основні права державних службовців (стаття 11). 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її
проходженням (статті 12, 16). 8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних
службовців (стаття 14). 9. Присяга державних службовців (стаття 17). 10. Відсторонення державного службовця від виконання
повноважень за посадою (стаття 22). 11. Класифікація посад та ранги державних службовців
(статті 25, 26). 12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування
при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців
(статті 15, 18, 19). 13. Просування по службі державного службовця (стаття 27). 14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28). 15. Підстави припинення державної служби (стаття 30). 16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31). 17. Оплата праці державного службовця (стаття 33). 18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців;
соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35,
36). 19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37). 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну
службу (стаття 38). 21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).
III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 )
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт
інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода
(стаття 1). 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 4). 3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і
протидії корупції (стаття 5). 4. Обмеження щодо використання службового становища,
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7). 5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи
близьких осіб (статті 8, 9). 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого
самоврядування (стаття 10). 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або
органів місцевого самоврядування (стаття 11). 8. Фінансовий контроль (стаття 12). 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів
(статті 13, 14). 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових
актів (стаття 15). 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і
протидії корупції (стаття 18). 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні
і протидії корупції (стаття 20). 13. Види відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 21). 14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили
корупційні правопорушення (стаття 22). 15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування
збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок
вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

Додаток 2
до Загального порядку
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад
державних службовців
Зразок форми екзаменаційного білета __________________________________
(найменування державного органу)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії ____________________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
"__" __________ 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну
службу".
3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції".
4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень відповідного державного
органу та його структурного підрозділу.

Додаток 3
до Загального порядку
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад
державних службовців

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад
державних службовців конкурсною комісією
_________________________________________
(найменування державного органу)
від "___" ____________ 20__ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Прізвище, | Посада, | Категорія | Номер | Загальна | | | ім'я, по | на яку | посади, | білета |сума балів| | | батькові | претендує | на яку | | | | | кандидата | кандидат | претендує | | | | | | | кандидат | | | |------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| |1 | | | | | | |------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| |2 | | | | | | |------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| |3 | | | | | | |------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| |4 | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії ____________ ___________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Члени комісії: ____________ ___________________________
(підпис) (П.І.Б.)
____________ ___________________________
(підпис) (П.І.Б.)
____________ ___________________________
(підпис) (П.І.Б.)
____________ ___________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Секретар комісії ____________ ___________________________
(підпис) (П.І.Б.)
 

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад

Друк

Довідник Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

 

1. Передмова

2. Загальні положення

3. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

-       Директор департаменту

-       Заступник директора департаменту

-       Заступник директора департаменту – начальник відділу

-       Начальник самостійного управління (самостійного відділу)

-       Заступник начальника самостійного управління – начальник відділу

-       Заступник начальника управління (самостійного відділу)

-       Начальник територіального управління

-       Начальник управління у складі департаменту, відділу у складі управління (завідувач сектору у складі самостійного відділу)

-       Заступник начальника управління у складі департаменту, відділу у складі управління

-       Начальник відділу у складі департаменту, відділу у складі самостійного управління (завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та самостійного відділу)

-       Заступник начальника відділу у складі департаменту, у складі самостійного управління

-       Завідувач (самостійного) сектору

-       Головний спеціаліст

-       Провідний спеціаліст

-       Спеціаліст І категорії

-       Спеціаліст ІІ категорії

-       Спеціаліст

4. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців місцевої державної адміністрації

-       Начальник головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби)

-       Заступник начальника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби)

-       Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління

-       Заступник начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління

-       Завідувач сектору апарату місцевої державної адміністрації

-       Головний спеціаліст

-       Провідний спеціаліст

-       Спеціаліст І категорії

-       Спеціаліст ІІ категорії

-       Спеціаліст

5. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, що мають наскрізний характер

-       Керуючий справами

-       Керівник кадрової служби

-       Керівник правової служби

-       Начальник організаційного відділу

-       Начальник відділу - головний бухгалтер

-       Начальник загального відділу (відділу діловодства та контролю)

-       Головний (провідний) спеціаліст – юрисконсульт

-       Головний інспектор (інспектор) з охорони праці

-       Головний спеціаліст – бухгалтер

-       Провідний спеціаліст - бухгалтер

-       Спеціаліст (І, ІІ категорії) – бухгалтер

-       Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

-       Провідний спеціаліст, спеціаліст (І, ІІ категорії) з питань кадрової роботи та державної служби

-       Спеціаліст (І, ІІ категорії) - юрисконсульт

-       Секретар колегії

6. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців патронатної служби

-       Керівник служби міністра

-       Керівник прес-служби

-       Помічник керівника

-       Помічник-консультант народного депутата України

-       Радник

-       Консультант

Додаток. Рекомендації щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців

 

Постанова КМУ про Порядок проведення Конкурсу

Друк

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2002 р. № 169
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1558 від 17.11.2004
№ 371 від 18.05.2005
№ 518 від 21.05.2009
№ 1432 від 08.12.2009
№ 426 від 20.04.2011
№ 916 від 31.08.2011
№ 1126 від 02.11.2011
№ 412 від 23.05.2012
№ 809 від 22.08.2012}

На виконання пункту 11 заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки, затверджених Указом Президента України від 26 липня 2000 р. № 925, та з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (додається).

2. Головному управлінню державної служби разом з Українською Академією державного управління при Президентові України розробити і затвердити у тримісячний термін Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Державним органам, у яких працюють державні службовці, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробити порядок проведення іспиту у конкретному державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 782 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 56).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2002 року.

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 169

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1558 від 17.11.2004, № 371 від 18.05.2005, № 518 від 21.05.2009}

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 916 від 31.08.2011}

4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

{Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 426 від 20.04.2011}

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009}

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

10. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

{Абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

{Абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

копію документа, який посвідчує особу;

{Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

{Абзац восьмий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 412 від 23.05.2012}

{Абзац дев'ятий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 412 від 23.05.2012}

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

{Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

{Абзац пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009}

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

{Пункт 171 виключено на підставі Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1432 від 08.12.2009, № 1126 від 02.11.2011}

22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Нацдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 809 від 22.08.2012}

23. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього державного органу та його структурних підрозділів затверджується керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2012}

32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2012}

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Питання для конкурсантів

Друк

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України (питання №1 білету),

Законів України

«Про державну службу» (питання №2 білету),

«Про засади запобігання і протидії корупції» (питання №3 білету), «Про місцеві державні адміністрації» (питання №4 білету)

та переліки профільних питань (питання №5 білету)

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стат-тя 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до  Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, ко-рупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяль-ність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

 

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади (стаття 1). 
2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій (стаття 2).
3. Принципи    діяльності    місцевих    державних адміністрацій (стаття 3).
4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій (стаття 4). 
5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій (стаття 5).
6. Акти місцевих державних адміністрацій (стаття 6).
7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 7).
8. Голови місцевих державних адміністрацій (стаття 8).
9. Припинення  повноважень  голів  місцевих державних адміністрацій (стаття 9).
10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (статті 10, 11).
11. Вимоги  до  посадових  осіб  місцевих  державних адміністрацій (стаття 12).
12. Питання,  що  вирішуються  місцевими   державними адміністраціями (стаття 13).
13. Розпорядження голів і накази   керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (стаття 41).
14. Апарат місцевих державних адміністрацій (стаття 44).

15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 47).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів

Путивльської районної державної адміністрації»

 

I. Питання бухгалтерського профілю

1. Дати визначення, що таке Баланс (ПСБО№1).

2. Дати визначення, що таке зобов'язання (ЗУ Про б/о та фінансову звітність в Україні).

3. Назвати  класи балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ(наказ ГУДКУ №14/10.12.1999).

4. За якими групами  класифікуються основні засоби ? (ПСБО №7).

5. Які обов'язкові реквізити повинні мати первинні та зведені облікові документи? (ЗУ Про б/о та фінансову звітність в Україні).

6. Як нараховується заробітна плата за час відпустки? (Постанова КМУ від 08.02.1995 №100).

7. Відпустка  без  збереження  заробітної  плати  за згодою сторін (ЗУ  Про відпустки).

8. Дати визначення бюджетним асигнуванням. (Бюджетний кодекс України).

9. Дати визначення «Бюджетного запиту».  (Бюджетний кодекс України).

10. Дати визначення «Розпорядників бюджетних коштів» (Бюджетний ко-декс України).

11. Закон, який затверджує повноваження органам державної влади здій-снювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.

12. З чого  складається Бюджетна система України? (Бюджетний кодекс України).

13.  Ким розробляється проект Закону про Державний бюджет України? (Бюджетний кодекс України).

14. Який орган здійснює контроль за відповідністю кошторисів роз- порядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України?

15. Умови взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів? (Бюджетний кодекс України).

16. Ким встановлюються Єдині форми звітності про виконання Держав-ного бюджету України ? (Бюджетний кодекс України).

17. З яких частин складається квартальний звіт про виконання Державного бюджету України? (Бюджетний кодекс України).

18. З якою метою укладається колективний договір на підприємствах? (Кодекс Законів про Працю України).

19. Строки випробування при прийнятті на роботу. (Кодекс Законів про Працю України).

20. Який законодавчий документ затверджує схему посадових окладів державних службовців? (Постанова КМУ №268/09.03.2006 зі змінами).

21. Які строки виплати заробітної плати?  (Кодекс Законів про Працю України).

22. Як нараховуються лікарняні? (Постанова КМУ від 08.02.1995 №100).

23. Навести приклад КЕКВ (кодів економічної класифікації видатків) держустанов (Інструкція щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету).

ІІ. Питання щодо попередження надзвичайних ситуацій

1. Основні завдання, функції, повноваження та права відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2000 № 1386).

2. Указ Президента України від 09.02.01 р. «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

3. Класифікація надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.98р. №1099).

4. Закон України від 24.06.04р. «Про правові засади цивільного захисту», основні положення.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. №1198 «Про єдину державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», основні положення.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2000р. №1386 «Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи», основні положення.

7. Закон України від 08.06.2000 р. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

8. Закон України від 14.12.99 р. «Про аварійно-рятувальні служби».

9. Наказ МНС України від 03.12.01р. №272 «Про правила охорони життя людей на водних об’єктах України».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95р. «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

11. Закон України від 06.04.2000р. «Про захист населення від інфекційних хвороб».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.01 р. №1432 «Про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

13. Закон України від 16.04.2000р. «Про правовий режим надзвичайного стану».

14. Наказ МНС України від 06.08.02 р. №186 «Про введення в дію методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки».

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.02р. №1201 «Про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

16. Наказ МНС України від 23.04.01р. №97 «Про порядок здійснення  підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

17. Постанова Кабінету Міністрів України від  15.02.02р. №175 «Про затвердження тимчасової методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного  характеру».

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.92р. №562 «Про порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин».

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.99р. №140 «Про  порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків».

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.99р. «Про органі-зацію оповіщення і зв’язку в надзвичайних ситуаціях».

ІІІ. Питання в напрямку галузі освіти

1. Завдання законодавства України про освіту (стаття 2 Закону України «Про освіту»).

2. Державний контроль за діяльністю закладів освіти. (стаття 5 Закону України «Про освіту»).

3. Основні принципи освіти (стаття 6 Закону України «Про освіту»).

4. Органи управління освітою (стаття 11 Закону України «Про освіту»).

5. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. (стаття 14 Закону України «Про освіту»).

6. Органи громадського самоврядування в освіті (стаття 16 Закону України «Про освіту»).

7. Структура освіти (стаття 29 Закону України «Про освіту»).

8. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (стаття 30 Закону України «Про освіту»).

9. Загальна середня освіта (стаття 35 Закону України «Про освіту»).

10. Учасники навчально-виховного процесу (стаття 50 Закону України «Про освіту»).

11. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загаль-ної середньої освіти (стаття 9 Закону Україну «Про загальну середню освіту»).

12. Статус загальноосвітнього навчального закладу (стаття 10 Закону України «Про загальну середню освіту»).

13. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчаль-ного закладу (стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту»).

14. Терміни навчання (стаття 12 Закону України «Про загальну середню освіту»).

15. Зарахування учнів на навчання (стаття 18 Закону України «Про загальну середню освіту»).

IV. Питання в напрямку галузі молоді та спорту

1. Визначення термінів «молодь»,  «неповнолітні діти», «перше робоче місце», «молода сім’я», «соціальні служби для молоді» (Стаття 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

2. Принципи соціального становлення та розвитку молоді (Стаття 2 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

3. Державні та місцеві органи управління  молодіжною політикою (Стаття 4 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

4. Освіта, культурний розвиток молоді (Стаття 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

5. Гарантії правового статусу молоді (Стаття 13 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

6. Що таке фізична культура і спорт? (Стаття 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

7. Завдання фізичної культури і спорту в Україні (Стаття 2 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

8. Право громадян на заняття фізичною культурою і спортом (Стаття 4 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

9. Фізично-оздоровча діяльність (Стаття 9 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

10. Самодіяльний масовий спорт (Стаття 15 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

11. Право сімей з дітьми на державну допомогу (Стаття 1 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

12. Категорії жінок, які мають право на допомогу (Стаття 10 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

13. Органи, що призначають і здійснюють  виплату допомоги (Стаття 13 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

14. Право на допомогу осіб, які усиновили дітей (Стаття 15 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

15. Строки розгляду документів про призначення державної допомоги (Стаття 8 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

V. Питання в напрямку роботи

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату

1. Поняття Державного реєстру виборців. Основні завдання Державного   реєстру виборців (Статті 1, 2 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

2. Основні засади ведення Державного реєстру виборців (Стаття 3 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

3. Відносини виборців з Державним реєстром виборців ( Стаття 10 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

4. Органи Державного реєстру виборців (Стаття 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

5. Основні завдання відділів ведення Державного реєстру виборців. (Стаття 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

6. Функції відділів ведення Державного реєстру виборців (Стаття 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

7. Права відділів ведення Державного реєстру виборців (Статті 15, 16 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

8. Установи, з якими взаємодіють відділи ведення Державного реєстру виборців (Стаття 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

9. Дії, які заборонені відділам ведення Державного реєстру виборців. (Стаття 33 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

10. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо включення до Реєстру (Стаття 19 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

11. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни його персональних даних (Стаття 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

12. Запит виборця до органу ведення Державного реєстру виборців. (Стаття 21 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

13. Порядок періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців (Стаття 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

14. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (Стаття 24 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

15. Використання статистичної інформації Державного реєстру виборців (Стаття 30 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).