Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/


Warning: copy(images/thumbnails/remote/dataimage-pngbase64iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMIAAACcCAIAAACiBPhAAAgAElEQVR4nJTaZVAc6f7--VlNNi5AQiC4BkiCRIgr7m4hBnGXjbu7Oy5jMIq7uzPoAAPEdbMJMtbdn-sB2XPOz-5Vd9W7unrm6bzq29d1TdNGbgatb7rlxDJT4ESmn8vzbb5imXfQgrp-Cukbte7thI2fpoZ-Vdv6l-qW99O3vtU9MKR7LvRn99Mjn2ec-qdzYWXi670Lrvesepm69objQ63mp1vN3vcafG82p7r9P3flPw87rgiPLgFxUhEZWhUbUbYuo3xLVsjG-dmNC5MaFzfULPhkTJhsSDYl9GxL6t8RJDkS2HH3RdDyq42i0PAL8Z4nneF3W0NvtYbe6gq40e1zVeJuc-lYr-dud6Vp3pXHO20O9C0dl-Dsj2N83c2mW8XGW5v097Wqb5dPGF9y7gNLWPXN40JrR8bUvlHUMkffvlT3EuN1-RY2FRbmsc5WJ86BrG2h-UcBNTl9BxRkiXhWJU8BWgUCdytQjCkyVJbOpivlUzSI0r0SbA9HhIRP7SCXrpS-Dla-3keO4MMZvLuAvnOK1uMDNQelReuRuQbZbsx7zo6BgTNWCf5Y1f6LY854v9xR7nm-ehXQ-EppQZW04KZfAzsmfaper9W8Xs-1f-tlMB3KiFvVde9mbbzbSNr1U3vVbZ8E5l08epm-9SDRucFk6qb4H6VqjvxLS9X6YdeK1sH-m4V6dI-2GR17NOvLF4tDfZnuzd0zsODA4NLDf604mblsbZVJ2oXnWw0Pvl21rlB27ODa46-9dpfH7Yn7fTBFwPnyp8eqiLtUmaF4IybxQ7In8NCuxR5owKR6LanqhyJKudiBonstaZrHUha12IWjeyzl1Z7040eJCN3lSTD9XsSzX7Uk0VJMP7beQnlDu38OFP8U0PWzn-hnv6Rxm148e6V78H9f0e2DNmXc-U8Fczdn in /home/putivlr/public_html/putivl-rda.gov.ua/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

УВАГА!!! Стартував Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» - 2012

Друк

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець», започаткований 2008 року з метою підвищення професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, зміцнення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Основними завданнями Конкурсу є виявлення та заохочення професійно підготовлених державних службовців, висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади; покращення системи надання адміністративних послуг громадянам, формування у державних службовців шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

За своєю суттю Конкурс є одним з головних етапів супроводження кар’єрного зростання державного службовця, дає широкі можливості для самостійного професійного навчання та самореалізації.

Підвищення кваліфікації державних службовців має стати одним із пріоритетів державної кадрової політики, адже без фахівців високого рівня неможливо досягти прогресу у здійсненні радикальних перетворень, проголошених Президентом України Віктором Януковичем у Програмі економічних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка ефективна держава».

Необхідно відзначити, що переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться саме силами державних службовців, які є найбільш стабільним соціальним елементом суспільства й держави, носієм їх традицій та досвіду. Саме тому щороку проводиться Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець».

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки, що схвалена Указом Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012, одним з головних завдань ставить досягнення високого рівня розвитку людського потенціалу держави, зокрема шляхом формування інноваційної державної кадрової політики у сфері державної служби. Важливим чинником вирішення цих завдань є нове законодавство у сфері державної служби, зокрема Закон України «Про державну службу». Саме на новаціях законодавства про державну службу в Україні робиться акцент при проведенні у 2012 році ювілейного щорічного Конкурсу.

Цього року Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» стартував з 10 лютого. Конкурс проходитиме у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».

Необхідні умови для участі у Всеукраїнському Конкурсі в номінації «Кращий керівник» загальний стаж державної служби не менш як 5 років, з них – на керівних посадах не менш як 2 роки, в номінації «Кращий спеціаліст» загальний стаж державної служби не менш як 2 роки.

В конкурсі можуть брати учать державні службовці, які на момент проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень.

Всеукраїнський Конкурс проводиться в три тури. Для участі ув І турі Конкурсу (березень - квітень) державні службовці подають оргкомітету до 14 березня 2012 р.:

1) Заяву про участь у Конкурсі за наведеним зразком:

ЗРАЗОК

Голові оргкомітету з проведення І туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

Путивльської районної державної адміністрації

ПІБ претендента та займана посада

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у І турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

З Порядком проведення Конкурсу ознайомлений (а).

До заяви додаю:

1. Копію особової картки державного службовця за формою П-2 ДС;

2. Подання керівника структурного підрозділу.

3. Біографічну довідку (підписану працівником кадрового підрозділу)

* За бажання претендента можуть долучатись інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

Підпис

Дата

2) Копію особової картки державного службовця (за формою П-2ДС);

3) Подання керівника структурного підрозділу щодо участі за наведеним зразком

ЗРАЗОК

Голові організаційного комітету

І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

Путивльської районної державної адміністрації

(посада керівника структурного підрозділу)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Про участь Коваленка О.М.

у І турі щорічного Всеукраїнського

конкурсу «Кращий державний службовець»

у номінації «Кращий ________»(керівник/спеціаліст )

 

Коваленко О.М., працює на посаді        _______________________________

За період роботи зарекомендував себе здібним, наполегливим, вимогливим, компетентним спеціалістом. Творчо застосовує в роботі свої знання та навички, вміє оперативно розв'язувати поставлені завдання. Ним внесено ряд пропозицій щодо оптимізації діяльності структурного підрозділу (наводиться перелік).

Коваленко О.М. розробив (перелік документів, звітів, та інше). Коваленко О.М. постійно працює над підвищенням професійного та фахового рівня. Він є активним учасником громадського життя колективу (привести приклади участі у громадському житті колективу).

За досягнуті успіхи в роботі нагороджений (назва нагороди, заохочення).

Колектив та керівництво (назва структурного підрозділу) підтримує кандидатуру Коваленка О.М. для участі в І турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».


Посада (підпис) Ініціали, прізвище

 

4) Біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу – згідно з встановленим зразком;

5) За бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

Оргкомітети І туру з 4 квітня по 13 квітня 2012 року (орієнтовно, 10-11 квітня) забезпечують проведення І туру Конкурсу і до 23 квітня на своїх засіданнях приймають рішення щодо підсумків та визначення переможців І туру Конкурсу.

Переможці І туру беруть участь у ІІ турі Конкурсу (в Управлінні державної служби Головдержслужби України в області, м. Суми), а переможці ІІ туру Конкурсу – у ІІІ заключному турі (в Нацдержслужбі України, м. Київ), де будуть визначатись переможці щорічного Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний службовець».

Переможців та лауреатів ІІІ туру нагороджуватимуть грошовими винагородами, цінними призами та подарунками, вони будуть користуються привілеями до вступу до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління».

Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб-порталі Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – розділ «Правова, методична база організації та проведення Конкурсу «Кращий державний службовець» та сайті Управління державної служби Головдержслужби в Сумській області (http://nads.gov.ua/sub/sumska/ua/ рубрика – конкурс «Кращий державний службовець») або за телефонами: 607-607, 607-609.

За інформацією щодо участі у Конкурсі у районах та області необхідно звертатися до районних та обласної державних адміністрацій, Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області.

 

Управління державної служби

Головдержслужби України

в Сумській області