Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Про стан укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях Путивльського району за підсумками І півріччя 2012 року

Друк

16 серпня 2012 року відбулась зустріч голови Путивльської районної державної адміністрації Анатолія Косовського з представниками робочої групи: головою обласної ради профспілок В.Єсепчук, начальником відділу захисту прав працівників облпрофради О.Щерба, заступником начальника головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації О.Заяц, начальником відділу з питань праці та соціально-трудових відносин головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації В.Лукашем, головою районної ради галузевих профспілок Г.Бровкіною та начальником управління праці та соціального захисту населення  Путивльської районної державної адміністрації С.Куртовою, в ході якої було розглянуто питання стану укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях Путивльського району.

За результатами зустрічі робота управління праці та соціального захисту населення Путивльської районної державної адміністрації з питання колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин визнана задовільною.

З метою надання методичної допомоги розроблені типові колективні договори з урахуванням специфіки роботи колективів. Типові колективні договори розроблені: для сільських рад, установ держаної служби, для сільськогосподарських підприємств, для приватних підприємств та підприємств, зайнятих господарчою діяльністю.

Проводиться робота по укладанню колективних договорів на підприємствах, де їх застосування законодавчо можливо. Спільно з головою координаційної ради галузевих профспілок проводиться робота щодо максимального охоплення найманих працівників усіх суб’єктів господарювання колективними договорами. Станом на 01.07.2012 зареєстровано, знаходиться на зберіганні в управлінні 135 колективних договорів та  складений на них реєстр. Протягом І півріччя 2012 року зареєстровано 32 колективних договори та 18 змін та доповнень до них.  Забезпечено охоплення колективними договорами  3639 пра-

цюючих, що складає  95,8 %  до облікової кількості штатних працівників станом на 01.04.2012 (3797 осіб). На території району працюють 7 філій, на яких працює 224 особи.

З метою стовідсоткового укладання колективних договорів, їх повідомної реєстрації в місцевих органах виконавчої влади, своєчасного внесення змін управлінням складений графік участі у зборах трудових колективів по підведенню підсумків по виконанню колективних договорів.  Протягом звітного періоду спеціалістами управління прийнята участь у зборах 19 трудових колективів.

Керівникам підприємств, установ та організацій направлено 14 листів з пропозиціями щодо колективно-договірного регулювання та надана 21 методич-

на консультація з питання укладання колективних договорів на підприємствах. Робочою групою проводяться перевірки суб’єктів господарювання з питань праці, в тому числі щодо стану колдоговірних відносин. За звітний період проведено 24 перевірки. Керівникам підприємств надано 6 зауважень щодо

усунення виявлених порушень. Основними порушеннями трудового законодавства є: не внесення змін до колективного договору у зв’язку зі змінами у законодавстві в частині оплати праці та заробітна плата виплачується в строки, які не відповідають умовам колективного договору.

Запроваджена методика проведення експертизи проектів колективних договорів та внесених до них змін. Особлива увага звертається на наявність усіх необхідних додатків до колдоговору, в тому числі зобов'язань роботодавців щодо створення нових робочих місць та графіку погашення заборгованості (у разі її виникнення). За звітний період проведено 50 експертиз.

Запроваджена методика погодження колективних договорів. Перед здійсненням повідомної реєстрації при проведенні експертизи проекту колективного договору звертається увага та надаються пропозиції роботодавцям про включення зобов'язань щодо темпів щорічного  підвищення  розміру  заробітної   плати, збільшення міжпосадових   та   міжрозрядних   тарифних   ставок робітника   І   розряду у відповідності до Генеральної та галузевих угод та  фінансування витрат на виконання заходів з охорони праці на рівні не нижчому, передбаченому ст.19 Закону України „Про охорону праці".

Але на сьогоднішній день проблемним залишається питання надання до управління для погодження проектів колективних договорів керівниками деяких підприємств, це: ПП «Карла Маркса-2» та ТОВ «Коджен - П». У зв’язку з цим послаблений контроль щодо дотримання вимог чинного законодавства між роботодавцями та профспілковими комітетами (представниками трудових колективів).

Протягом звітного періоду спеціалістами управління прийнята участь у проведенні  3  семінарів з представниками сільських рад. 11 червня поточного року при голові райдержадміністрації проведена апаратна нарада з питання «Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях району за підсумками 5 місяців 2012 року».

Для інформування громадськості про ситуацію, що склалася на ринку праці, протягом І півріччя  підготовлено 39  статтей, в т.ч.  опубліковано  в районній газеті «Путивльські відомості» - 16, оприлюднено по місцевому радіо – 14, розміщено на веб-сайті райдержадміністрації – 9.

В квітні місяці проведений районний конкурс «Кращий колективний договір», в якому взяли участь підприємства, установи та організації району.

За результатами проведеної зустрічі представниками області були надані рекомендації по покращенню проведення роботи з цього напрямку.

Результати  перевірки  розглянуті на пленумі обласної ради профспілок.