Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Як заробити фермеру пенсію або інші соціальні виплати?

Друк

У сфері виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на Путивльщини працюють понад 20 фермерських та безліч особистих селянських господарств.

Відповідно до норм діючих законодавчих актів члени цих господарств не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, тому ця категорія осіб повинна самостійно подбати про власний страховий стаж для того, щоб в майбутньому мати право на соціальні виплати на рівні з іншими категоріями працівників.

Важливість цього питання викликана також підвищенням розміру мінімального страхового стажу для призначення пенсії. З жовтня 2011 року право на призначення пенсії за віком особи матимуть після досягнення пенсійного віку та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Набути страховий стаж члени фермерських та особистих селянських господарств можуть добровільно сплачуючи єдиний внесок до Пенсійного фонду.

Для оформлення добровільної сплати єдиного внеску члени фермерських та особистих селянських господарств повинні подати до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання такі документи:

  • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в якій зазначають, у якому виді соціального страхування вони бажають брати участь;
  • документ, що підтверджує їх членство у такому господарстві;
  • копії таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі наявності);

трудової книжки (у разі наявності);

документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі  загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей орган Пенсійного фонду України в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладає договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового  державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року.

Орган Пенсійного фонду може відмовити в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню з того ж виду страхування, який нею обрано для добровільної участі;

подала неповні або недостовірні відомості;

раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;

бажає укласти договір на строк менше одного року.

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

Розміри єдиного внеску залежать від обраного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування і становлять: у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні - 33,2%; у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття - 1,5%; у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 1,9%; у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,51% від суми, що визначається платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Якщо члени фермерських та особистих селянських господарств вирішили брати участь у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, єдиний внесок сплачується у розмірі 38,11%.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює             17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб та у 2012 році складає:

з 1 січня – 18 241 грн.;                          з 1 жовтня – 19 006 грн.;

з 1 квітня – 18 598 грн.;                        з 1 грудня – 19 278 грн.

з 1 липня – 18 734 грн.;

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, встановленого законом на місяць. Мінімальний страховий внесок розраховується як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір єдиного внеску.

Розмір мінімальної заробітної плати у 2012 році становить:

з 1 січня – 1 073 грн.;                         з 1 жовтня – 1 118 грн.;

з 1 квітня – 1 094 грн.;                       з 1 грудня – 1 134 грн.

з 1 липня – 1 102 грн.;

Сплата єдиного внеску здійснюється щомісяця в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, за кожний місяць до        20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. Наприклад, єдиний внесок за березень 2012 року сплачується до 20 квітня 2012 року.

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору   про добровільну участь поверненню не підлягають.

Отже, якщо член фермерського господарства виявив бажання бути застрахованим у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування та уклав договір про добровільну участь на 2012 рік, то для нього щомісячний мінімальний платіж складатиме:

у січні, лютому, березні – 408,92 грн. на місяць;

у квітні, травні, червні – 416,92 грн. на місяць;

у липні, серпні, вересні – 419,97 грн. на місяць;

у жовтні, листопаді – 426,07 грн. на місяць;

у грудні – 432,17 грн.

щомісячний максимальний платіж складатиме:

у січні, лютому, березні – 6 951,65 грн. на місяць;

у квітні, травні, червні – 7 087,70 грн. на місяць;

у липні, серпні, вересні – 7 139,53 грн. на місяць;

у жовтні, листопаді – 7 243,19 грн. на місяць;

у грудні – 7 346,85 грн.