Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Витяг із Закону України "Про звернення громадян"

Друк

Витяг із Закону України "Про звернення громадян" від 02. 10.1996 № 39/96 – ВР

Стаття 5. Вимоги до звернення.

Звернення адресуються  органам  державної  влади  і місцевого самоврядування, підприємствам, установам,  організаціям  незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам,  до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище,  ім'я,  по батькові, місце  проживання громадянина,  викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може   бути   усним   (викладеним   громадянином  і записаним посадовою особою на особистому  прийомі)  чи  письмовим, надісланим  поштою  або  переданим  громадянином  до  відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення   повинно   бути    підписано    заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих  вимог,  повертається заявникові  з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів  від  дня  його  надходження,  крім  випадків,  передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

ЗРАЗОК НАПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Голові Путивльської районної державної адміністрації (П.І.Б.)
або:
Заступнику голови Путивльської районної державної адміністрації (П.І.Б.)
прізвище, ім’я, по батькові заявника
адреса проживання,
контактний телефон

ЗАЯВА

Викласти суть питання.

Відобразити результати попереднього розгляду, якщо такий був.

Зазначити, яка потрібна допомога.

До звернення можуть бути долучені копії документів, необхідних для розгляду.

Дата написання звернення                                                         Підпис заявника

Звернення подається громадянином особисто або через уповноважену на це особу, чи надсилається поштою.