Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Конкурсний відбір інвестиційних проектів

Друк

Про порядок підготовки, оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

З метою державної підтримки розвитку регіонів у лютому 2012 року Бюджетний кодекс України доповнено ст. 24, згідно якої до складу загального фонду Державного бюджету України включено державний фонд регіонального розвитку. Ці зміни внесено з метою забезпечення реальних механізмів бюджетної підтримки розвитку окремих територій та закладення фінансової основи регіональної політики.

Частина 2 ст. 24 Бюджетного кодексу України визначає перелік заходів, на які можуть спрямовуватися кошти державного фонду регіонального розвитку, а саме:

  • державна стратегія регіонального розвитку та регіональні стратегії розвитку;
  • державні цільові програми та інвестиційні програми (проекти) у частині виконання заходів регіонального розвитку;
  • угоди щодо регіонального розвитку та програми подолання депресивності територій;
  • державні програми розвитку транскордонного співробітництва;
  • програми і заходи соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження тощо).

Порядок підготовки, оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі -Порядок) затверджено Постановою КМУ № 656 від 4 липня 2012 р. Згідно з п. 6 цього Порядку: «у конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені органами виконавчої влади АРК, місцевими держадміністраціями та обласними, районними, районними у містах, міськими, селищними, сільськими радами (далі - заявники) інвестиційні програми (проекти), які затверджені в установленому законодавством порядку».

Для участі в конкурсному відборі заявники подають відповідній регіональній комісії, що створюється при Раді міністрів АРК, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, перелік інвестиційних програм, заяву для участі в конкурсі та документи, зразки та перелік яких затверджено Постановою КМУ № 656 від 4 липня 2012 р.

Відповідно до п. 10 Порядку: «оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше ніж за два тижні до початку проведення оцінки та конкурсного відбору». За результатами оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) Рада міністрів АРК, обласна, Київська чи Севастопольська міська держадміністрація, формує їх узагальнені переліки та подає до Мінекономрозвитку, зацікавлених центральних органів виконавчої влади, Мінрегіону.

У разі відповідності поданих заявок критеріям конкурсного відбору, Кабінет Міністрів України, за поданням Мінекономрозвитку затверджує проект розподілу бюджетних коштів з переліком відповідних інвестиційних програм (проектів).