Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Про роботу служби у справах дітей

Друк

ДОВІДКА про роботу служби у справах дітей Путивльської райдержадміністрації за I півріччя 2011 року

Службою у справах дітей протягом I півріччя 2011 року здійснювались  заходи щодо створення умов для реалiзацiї права кожної дитини на виховання в сiм'ї, виховання та утримання дiтей за принципом родинностi, сприяння усиновленню дiтей та створенню системи заохочення і пiдтримки усиновлювачiв, визначення прiоритету форм влаштування, соціального захисту дітей і профілактики серед  них   правопорушень.

Відповідно до Закону України  “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” та Положення про службу у справах дітей скоординовано діяльність у вирішенні питань соціального захисту дітей, реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №905 від 08 жовтня 2008 року  “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення  нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”, службою у справах дітей забезпечується облік дітей, які можуть бути усиновлені та осіб, які бажають усиновити дитину, своєчасно складаються анкети дітей, здійснюється  нагляд за дотриманням прав дітей після їх усиновлення. На обліку Служби 23 дитини, які підлягають усиновленню. Забезпечується доступність до інформаційних матеріалів та надання відповідних послуг особам, з числа громадян України,  які мають бажання усиновити дитину (на обліку 1 кандидат в усиновителі).

Службою у справах дітей вживаються заходи щодо своєчасного виявлення дітей, які залишились без піклування батьків. Шляхом проведення семінарів-навчань із представниками органів місцевого самоврядування, відвідування  шкіл, налагодження співпраці із кримінальною міліцією у справах дітей та представниками закладів охорони здоров’я, проведення методично-роз’яснювальної роботи та висвітлення інформації через засоби масової інформації. Проводиться постійна робота щодо надання практичної та методичної допомоги, консультацій громадян з питань соціального захисту дітей.
Протягом I півріччя 2011 року службою у справах дітей розглянуто 51 зверненя громадян із питань соціального захисту прав дітей. Щодо кожного звернення проведена відповідна робота та прийнято рішення.                 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 року №866 ”Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, службою у справах дітей проводиться постійна робота щодо виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування.
З початку року виявлено 3-е дітей які залишилися без батьківського піклування. А також ініційовано 3 справи про позбавлення батьківських прав батьків.

Розвиток сімейних форм  виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування

Традиційною і пріоритетною для району формою влаштування дітей є опіка/піклування. Під опікою громадян у районі перебуваює 42 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Протягом I півріччя 1 дитину, позбавлену батьківського піклування влаштовано під опіку.

Службою у справах дітей здійснюється контроль за належними умовами утримання, навчан­ня, виховання дітей, над якими встановлено опіку/піклування, які влаштовані в прийомні сім'ї шляхом відвідування родини:

- ведеться контроль за цільовим використанням коштів опікунами/ піклувальниками.  Відповідно до Закону України ”Про соціальну допомогу сім’ям з дітьми. Щорічно опікуни/піклувальники подають звіти про використані    кошти;
- щомісячно готується та подається в ССД ОДА узагальнена інформація про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним сім’ям району за принципом “гроші ходять за дитиною”;

- здійснюється нагляд за дотриманням опікунами/піклувальниками чинного законодавства щодо збереження життя та здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (наприклад контролюється обов’язкове медичне обстеження дітей двічи на рік);

В березні 2011 року в районі створена 1 прийомна сім’я, до якої влаштовано 1 дитину, позбавлену батьківського піклування. Станом на 01 липня 2011 року в Путивльському районі функціонує 6 прийомних сімей в яких виховується 11 дітей.

За звітній період службою були поставлені на облік кандидати в усиновлювачі, які усиновлено 1 дитину, позбавлену батьківського піклування.

Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Здійснюється контроль за дотриманням житлових і майнових прав дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організована робота щодо виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить дітям, сприяємо поновленню їх прав на житло. Будь-які правочини, що стосуються житлових прав дітей, здійснюються за згоди комісії з питань захисту прав дитини. З початку року розглянуто 8 питань про захист житлових та майнових прав дітей, про що прийнято відповідні рішення. Взято участь в  1 судовому засідання по цивільній справі з метою захисту житлових прав. Однак, невирішеними залишаються питання забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які внаслідок відсутності житла та майна у батьків до набуття дітьми статусу, залишилися без житла.
На обліку служби 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які  не забезпечені  житлом.
Протягом січня-червня 2011 року працівниками Служби взято участь у 3 судових засіданнях по кримінальних справах з метою захисту прав неповнолітніх.

Подолання дитячої безпритульності  та  бездоглядності

З метою подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, службою у справах дітей райдержадміністрації  ведеться робота  з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах та проживають у функціонально-неспроможних (кризових) сім’ях. На даний час на обліку в службі, за  місцем проживання перебуває 45 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Спільно із працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей Путивльського РВ УМВС України, відділу освіти відвідуються "неблагополучні (кризові) сім’ї", з батьками проводяться індивідуально-профілактичні бесіди, складаються акти обстежень умов проживання сім’ї та вживаються відповідні заходи щодо надання різних видів допомог на місцях.
Службою у справах дітей Путивльської районної державної адміністрації у січні-червні 2011 року з метою соціального захисту та попередження негативних проявів в дитячому середовищі проведено 11 рейдів «Сім’я», «Діти вулиці», «Комп’ютерний клуб» та ін. Під час рейдів перевірено умови проживання 16 сімей, 15 батьків попереджено за статтею 184 КУпАП, в тому числі стосовно 7 батьків ініційовано притягнення до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків за статтею  184 КУпАП, 5 дітей влаштовано до притулків у справах дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Налагоджено оперативне взаємоінформування між службою у справах дітей, відділами освіти; сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, РЦСССДМ, Путивльським  РВ УМВС  та органами місцевого самоврядування щодо дітей, які  опинились в складних життєвих обставинах і потребують соціального       захисту.

Ведення обліку  дітей, в ЄІАС «Діти».

Службою у справах дітей ведеться єдина інформаційно-аналітична система «Діти», в якій здійснюється облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які  опинились в складних життєвих обставинах, прийомних сімей, облік усиновлювачів та опікунів. Робота в базі черех мережу Інтернет здійснюється постійно.

На обліку служби у справах дітей Путивльської райдержадміністрації станом на 01 червня 2011 перебувало 67 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 14 – дітей-сиріт, 53 – дитини, позбавлені батьківського піклування.

Організація роботи щодо перевірки стану виховної  роботи з дітьми у навчальних закладах.

Службою у справах дітей проведено 2 бесіди з учнями 8-9 класів Путивльської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 та з учнями 8-9 класів Путивльського навчально-виховного об’єднання на тему: «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх», 27.01.2011 року на базі Путивльської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 головним спеціалістом служби взято участь у загальношкільних батьківських зборах з питань профілактичної роботи щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді, недопущення розповсюдження та вживання тютюну, алкоголю, наркотичних речовин та прекурсорів, 13.04.2011 проведено семінар-навчання для голів та секретарів сільських, селищних рад, голів та секретарів опікунських рад з питання своєчасного виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і створення сприятливих умов для проживання дітей у біологічних сім’ях, 4 перевірки виховної роботи в навчальних закладах, 1 зустріч з учнівською молоддю в рамках тижня правового виховання «Учусь жити по закону, поважати закон та виконувати його людина повинна з дитинства», 3 перевірки літнього пришкільного табору.

Кількість проведенних засідань Комісії з питань захисту прав дитини.

За I півріччя 2011 року 6 засідань комісій з наступних питань:

- затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-         щодо доцільності призначення опіки;

-         щодо доцільності позбавлення батьківських прав;

-         щодо вчинення правочинів відносно житла неповнолітніх;

-         щодо доцільності створення прийомної сім’ї;

- щодо надання дозволу на влаштування до будинку-інтернату неповнолітньої дитини-інваліда;

- щодо надання дозволу на припинення навчання неповнолітньому у зв’язку з небажанням його продовжувати навчання та скрутним матеріальним становищем сім’ї.