Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Статистика інформує

Друк

Квартирна черга та надання житла

За повідомленням відділу статистики у Путивльському районі на початок 2012р. в черзі на покращення житлових умов перебувало 772 сім’ї, переважна більшість я яких (87,8%) – 10 років та більше.

Кожна четверта сім’я користується правом першочергового одержання житла. Вагому частку серед них складають багатодітні сім’ї (25,0%), мешканці ветхих та аварійних будинків (12,5%), хворі за встановленим переліком (7,5%). Майже всі сім’ї зазначеної категорії черговиків чекають поліпшення житлових умов 10 років і більше.

Крім того, 75 сімей мають право позачергового одержання житла, з яких 26,7% мають у своєму складі осіб, віднесених до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Проте найбільш чисельною є загальна черга. Тут на квартирному обліку перебуває 497 осіб, або 64,3% від загальної кількості черговиків.

За 2011 рік жодна сім’я не одержала житло та не поліпшила свої житлові умови.

 

 

Державні службовці

Станом на 1 січня 2012р. 281 працівник району (7,2% від числа зайнятих в економіці) мали статус державних службовців.

70,8% співробітників на державній службі – жінки.

Серед керівників їх 60,5%, а серед спеціалістів – 78,4%.

Представництво жінок серед керівників зменшується з підвищенням посадової категорії: з 35,3% з шостою посадовою категорією до 4,2 – з четвертою.

Серед спеціалістів всіх категорій 78,4% це жінки.

Вимоги, які ставляться до державних службовців: грамотність, освіченість, високий професійний рівень, потребують відповідної освіти. Майже всі (98,2%) державні службовці мають вищу освіту: дві третини – повну вищу і третина базову вищу.

Потрібно зазначити, що як серед спеціалістів, так і навіть серед керівників деякі працівники не мають відповідної освіти, це 2,6% керівників та 1,2% спеціалістів.

Більшість державних службовців знаходяться у найбільш працездатному віці.

Кожний восьмий – молода людина у віці 27 років, 49,1% - працівники у віці 28-45 років. Тільки 8,5% держслужбовців  старше 55 років.

Переважна чисельність держслужбовців (31,7%) знаходиться за стажем роботи в інтервалі 5-10 років.

Середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2011 році становила 2448 гривні, що на 41,3% більше, ніж в галузях економіки.

З метою підвищення ефективності роботи органів державної служби, рівня теоретичної та професійної підготовки кадрів постійно здійснюється навчання з метою підвищення кваліфікації державних службовців. На протязі 2011 року 18,1% державних службовців підвищили кваліфікацію за направленнями в освітній галузі, Державне управління.

 

 

Оптова торгівля Путивльського району за 2011р.

Обсяг оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за 2011р. становив 8044,9 тис.грн., що на 7290,8 тис.грн. менше обсягу відповідного періоду минулого року.

В обсязі оптового товарообороту 100,0% припадало на товари вітчизняного виробництва.

94,1% обсягів оптового товарообороту становить перепродаж товарів іншим підприємствам оптової торгівлі.

В структурі оптового товарообороту 94,1% складає реалізація продовольчих товарів (крупи).

Станом на 1.01.12р. товарні запаси підприємств в оптовій торгівлі району становили 153,8 тис.грн..

 

Роздрібна торгівля району за 2011р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі за 2011р. по району становив 73376,1  тис.грн., що на 67,2% більше обсягу аналогічного періоду 2010р. (Довідково по області – на 15,8% більше).

За 2011р. одному мешканцю району реалізовано споживчих товарів в середньому на суму 2487,3 грн. (посідає район 8 місце по області).

 

Реалізація промислової продукції

за січень-лютий 2012р.

Дані статистичної звітності показали, що за січень–лютий 2012р. промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції (робі, послуг) на 1847,1 тис.грн., що на 13,0% більше ніж за такий же період торік.

В структурі реалізації вагома частка припадає на продукцію виробництва харчових продуктів (складає 45,0%), машинобудування – 34,3%, 14,5% - з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, 6,2% - з оброблення деревини та виробництва, виробів з деревини, крім меблів.

 

Реалізація промислової продукції

за січень-березень 2012р.

Дані статистичної звітності показали, що за січень–березень 2012р. промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції (робі, послуг) на 2840,6 тис.грн., що на 14,8% більше ніж за такий же період торік.

В структурі реалізації вагома частка припадає на продукцію виробництва харчових продуктів (складає 44,4%), машинобудування – 34,1%, 13,9% - з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, 7,6% - з оброблення деревини та виробництва, виробів з деревини, крім меблів.

 

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства

в районі за 2011р.

Оборот підприємств ресторанного господарства за 2011р. по району становив 711,0 тис.грн., що на 7,8% менше обсягу аналогічного періоду 2010 року.

Частка товарооборота ресторанного господарства району в обсязі товарооборота ресторанного господарства області становить 0,4%. В середньому на одну особу населення району продано товарів на суму 24,1 грн. (по області цей показник складає 153,8 грн.).

 

Капітальні інвестиції за 2011р.

Відділ статистики повідомляє, що за 2011р. у розвиток економіки району спрямовано 47027 тис.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них 73,1% складають інвестиції в основний капітал. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх обсяги зросли на 34,9%.

Значна частка (85,5% загального обсягу вкладень) освоєна сільськогосподарськими підприємствами. Проте, порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяги інвестицій у розвиток цього виду діяльності зросли на 60,9%.

Найбільшу частку інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок кредитів банків та інших позик – 39,1%, за рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно – 33,8%, 20,9% фінансування державного бюджету та 1,9% фінансування місцевого бюджету.

Оплата житлово-комунальних послуг за січень–березень 2012р.

Відділ статистики повідомляє, що упродовж січня–березня 2012р. населянням району сплачено за житло та комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 1069,4 тис.грн. (97,3% до суми нарахованих платежів).

Заборгованість населення за надані послуги збільшилась з початку року на 30,2 тис.грн. і на кінець березня становить 654,4 тис.грн..

Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги станом на 1 квітня 2012р. становив 1,8 місяця.

У загальній сумі заборгованості по оплаті за житлово-комунальні послуги найбільшу питому вагу складають борги з утримання будинків та прибудинкових територій (63,7%) та постачання холодної води (24,6%).

Оплата житлово-комунальних послуг за січень–квітень 2012р.

Відділ статистики повідомляє, що упродовж січня–квітня 2012р. населянням району сплачено за житло та комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 1418,0 тис.грн. (96,8% до суми нарахованих платежів).

Заборгованість населення за надані послуги збільшилась з початку року на 47,6 тис.грн. і на кінець квітня становить 671,8 тис.грн..

Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги станом на 1 травня 2012р. становив 1,8 місяця.

У загальній сумі заборгованості по оплаті за житлово-комунальні послуги найбільшу питому вагу складають борги з утримання будинків та прибудинкових територій (62,5%) та постачання холодної води (25,7%).

Житлові субсидії в районі у березні 2012р.

Відділ статистики повідомляє, що у січені–березні 2012р. 61 сім’ї району призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 7396 грн.. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей яким призначено субсидії зменшилась на 23,8%. Фактично у березні субсидії отримали 1344 сімей. За цей період нараховано субсидій на суму 802628 грн..

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають одинаки.

Крім того, у січні–березні 2012р. субсидії готівкою на відшкодування витрат пов’язаних з придбанням скрапленого газу і твердого палива отримали 109 сімей на суму 64797 грн..

Стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах району (по колу оперативно звітуючих підприємств) за січень-квітень 2012р.

За даними статистичної звітності сільськогосподарськими підприємствами району у січні-квітні 2012р. вироблено 291 ц м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) проти 536 ц минулого року, 17019 ц молока проти 15052 ц, 1016 тис.шт. яєць від птиці всіх видів проти 6028 тис.шт.

У сільськогосподарських підприємствах станом на 1 травня 2012р. налічувалося 2339 голів великої рогатої худоби проти 2315 голів на минулорічну дату, у тому числі 2214 голів корів проти 2120 голів, 337 голів свиней проти 796 голів, 98 голів овець проти 85 голів.

За січень-квітень 2012р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року у сільгосппідприємствах району середній надій молока від однієї корови, у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада, збільшився на 55 кг і становив 768 кг.

Стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах району (по колу оперативно звітуючих підприємств) за січень-березень 2012р.

За даними статистичної звітності сільськогосподарськими підприємствами району у січні-березні 2012р. вироблено 144 ц м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) проти 327 ц минулого року, 11239 ц молока проти 9957 ц, 573 тис.шт. яєць від птиці всіх видів проти 4730 тис.шт.

У сільськогосподарських підприємствах станом на 1 квітня 2012р. налічувалося 2330 голови великої рогатої худоби проти 2244 голів на минулорічну дату, у тому числі 2208 голів корів проти 2124 голів, 359 голів свиней проти 902 голів, 102 голови овець проти 97 голів.

За січень-березень 2012р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року у сільгосппідприємствах району середній надій молока від однієї корови, у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада, збільшився на 35 кг і становив 506 кг.

Реалізація сільськогосподарської продукції

у Путивльському районі за січень-квітень 2012р.

За даними державної статистичної звітності у січні-квітні 2012р. сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано за всіма напрямками 230556 ц зернових культур, що  у 11,3 рази більше, ніж за відповідний період минулого року; 177 ц худоби та птиці, що  на 66,2% менше проти минулого року 94,0,8%.

Середні ціни продажу сільськогосподарським підприємствами аграрної продукції, по всіх каналах реалізації становили: зернові культури – 134,2 грн. за 1 ц, худоба та птиця (в живій вазі) 1474,9 грн. за 1 ц , молока – 237,2 грн. за 1 ц, яйця – 375,0 грн. за 1 тис.шт.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

у Путивльському районі за січень-березень 2012р.

За даними державної статистичної звітності у січні-березні 2012р. сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано за всіма напрямками 181641 ц зернових культур, що  у 10,4 рази більше, ніж за відповідний період минулого року; 142 ц худоби та птиці, що  на 56,7% менше проти минулого року, 35058 ц молока, що більше  на 28,3%; яєць -  285 тис. шт.,  менше - на 93,8%.

Середні ціни продажу сільськогосподарським підприємствами аграрної продукції, по всіх каналах реалізації становили: зернові культури – 141,8 грн. за 1 ц, худоба та птиця (в живій вазі) 1447,6 грн. за 1 ц , молока – 245,4 грн. за 1 ц, яйця – 374,3 грн. за 1 тис.шт.

Будівельна діяльність підприємств за І квартал 2012р.

За даними статистичної звітності в районі протягом І кварталу діяло 2 будівельних підприємства, які виконували будівельні роботи. За І квартал  2012р. ними виконано робіт на суму 99 тис.грн., що у 2,7 більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Будівельні підприємства протягом І кварталу займались в основному виконанням робіт з капітального та поточного ремонту нежитлових будівель та інженерних споруд.

 

Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за березень 2012р.

За оперативними даними підприємств, організацій та установ у березні місяці 2012р. порівняно з лютим п.р. збільшилось використання бензину на 3,8 т (на 18,6%) та водночас зменшилось використання дизельного палива на 20,6%.

Станом на 1 квітня 2012р. порівняно з 1 березня 2012р. збільшились запаси бензину на 6,9% т (на 53,9%) та дизельного палива на 97,2%.

Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за квітень 2012р.

За оперативними даними підприємств, організацій та установ у квітні місяці 2012р. порівняно з березнем 2012р. збільшилось використання бензину на 17,1 т (на 70,7%) та дизельного палива на 312,1 т (у 5 разів).

Станом на 1 травня 2012р. порівняно з 1 квітня 2012р. збільшились запаси бензину на 11,7 т (на 53,9%) та дизельного палива на 84,4 т (на 32,8%).

Житлові субсидії в районі у квітні 2012р.

Відділ статистики повідомляє, що у січені–квітні 2012р. 65 сім’ям району призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 7768 грн.. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей яким призначено субсидії зменшилась у 4 рази. Фактично у квітні субсидії отримали 1347 сімей. За цей період з початку року нараховано субсидій на суму 1072484 грн..

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають одинаки.

Крім того, у січні–квітні 2012р. субсидії готівкою на відшкодування витрат пов’язаних з придбанням скрапленого газу і твердого палива отримали 109 сімей на суму 64797 грн..

Демографічна ситуація

 

Упродовж січня–березня  2012р. чисельність наявного населення району зменшилась на 103 особи і за оцінкою станом на 1 квітня 2012р. становила 29220 осіб, з них 16311 осіб міських та 12909 тис. осіб-сільських жителів. Загальне скорочення населення, в основному, відбулося за рахунок природного скорочення – на 83 особи (80,6%), та за рахунок міграційного скорочення – на 20 осіб (19,4%). Порівняно з січнем–березнем 2011р. природне скорочення населення зменшилося на 33 особи (28,5%).

Упродовж січня–березня  2012р. в районі народилося 61 дитина, у той час як померлих було 144 особи. За відповідний період 2011р. народилося 55 дитей, померло – 171 осіб.

Загальна кількість померлих по району перевищувала кількість народжених у 2,4 рази.

За січень–березень міграційне скорочення населення по всіх потоках міграції становило 20 осіб. Тоді як у відповідному періоді 2011р. скорочення становило 14 осіб.

 

Демографічна ситуація

Упродовж січня–лютого  2012р. чисельність наявного населення району зменшилась на 75 осіб і за оцінкою станом на 1 березня 2012р. становила 29248 осіб, з них 16317 осіб міських та 12931 тис. особа–сільських жителів. Загальне скорочення населення, в основному, відбулося за рахунок природного скорочення – на 54 особи (72,0%), та за рахунок міграційного скорочення – на 21 особу (28,0%). Порівняно з січнем-лютим 2011р. природне скорочення населення зменшилося на 28 осіб (34,2%).

Упродовж січня–лютого  2012р. в районі народилося 43 дитини, у той час як померлих було 97 осіб. За відповідний період 2011р. народилося 34 дитина, померло – 116 осіб.

Загальна кількість померлих по району перевищувала кількість народжених у 2,2 рази.

За січень–лютий міграційне скорочення населення по всіх потоках міграції становило 21 особа. Тоді як у відповідному періоді 2011р. – було 16 осіб.

 

 

Міграція населення

У січні 2012р. всіма міграційними потоками було охоплено 78 осіб, що на 18 осіб більше, ніж у січні 2011р.

Кількість прибулих у районі у січні 2012р. порівняно з січнем 2011р. збільшилося на 10 осіб і становило 37 осіб, а кількість вибулих збільшилась на 8 осіб і склала 41 особа.

Міграційне скорочення населення у січні 2012р. становило 4 особи, тоді як у відповідному періоді 2011р. було 6 осіб.

Міграція населення

У січні–лютому 2012р. всіма міграційними потоками було охоплено 147 осіб, що на 1 особу більше, ніж у січні–лютому 2011р.

Кількість прибулих у січні–лютому 2012р. порівняно з січнем-лютим 2011р. зменшилось на 2 особи і становило 63 особи, а кількість вибулих зменшилось на 3 особи і склало 84 особи.

Міграційне скорочення населення у січні–лютому 2012р. становило 21 особу. Тоді як у відповідному періоді 2011р. було 16 осіб.

Міграція населення

У січні–березні 2012р. всіма міграційними потоками було охоплено 218 осіб, що на 18 осіб менше, ніж у січні–березні 2011р.

Кількість прибулих за січень–березень 2012р. порівняно з січнем-березнем 2011р. зменшилось на 12 осіб і становило 99 осіб, а кількість вибулих зменшилось на 6 осіб і склало 119 осіб.

Міграційне скорочення населення у січні–березні 2012р. становило 20 осіб. Тоді як у відповідному періоді 2011р. було 14 осіб.

Стан ринку праці за І квартал 2012р.

На обліку в державній службі зайнятості станом на 1 квітня 2012р. перебувало 551 особа незайнятих громадян, що на 115 осіб (на 17,3%) менше, ніж не відповідну дату минулого року.

Серед зазначеної категорії громадян 98,5% мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня становить 543 особи.

Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 0,60 процентних пункти і становить на 1 квітня поточного року 3,01%.

За повідомленням підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад станом на 1 квітня 2012р. склала 29 одиниць. Навантаження незайнятого населення на одне вільне місце склало по району 19 осіб.

Зусиллями центру зайнятості за І квартал 2012р. було працевлаштовано 138 осіб, що на 2,1% менше ніж за відповідний період минулого року. Серед працевлаштованих осіб 21,0% складали жінки. 31,1% - особи у віці до 35 років.

Криміногенна ситуація в районі у І кварталі 2012р.

Органами внутрішніх справ у І кварталі 2012р. зареєстровано, 58 злочинів, що на 3,6% більше відповідного періоду 2011р. Їз загальної кількості кримінальних проявів 36,2% - тяжкі та особливо тяжкі.

Порівняно з відповідним періодом минулого року питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів у загальній кількості злочинів зменшилась на 3,1 в.п. За січень–березень 2012р. злочинів такого ступеня тяжкості скоєно на 4,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За звітний період кількість виявлених осіб, які вчинили злочини (усіх видів спрямованості) склала 32 особи, що на 31,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За І квартал 2012 порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась кількість зареєстрованих злочинів. Скоєних особами у стані алкогольного сп’яніння у 3 рази; скоєних особами, які раніше вчиняли злочини на 7,7%.

Зменшилось за звітний період кількість зареєстрованих злочинів. Скоєних групою осіб на 85,7%; скоєних неповнолітніми на 50%; скоєних у громадських місцях на 18,2%, скоєних у сфері господарської та службової діяльності на 75,0%

Робота автомобільного транспорту району

за січень–березень 2012р.

Автомобільним транспортом району з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями за січень–березень 2012р. перевезено 8,8 тис.тонн вантажів, що у 2,4 рази більше, ніж за січень–березень 2011р., вантажооборот також збільшився у 2,3 рази і становив 1521,0 тис.т км..

За січень–березень 2012р. послугами пасажирського транспорту скористалися 136,7 тис. пас., пасажирська робота виконана в обсязі 2409,3 тис.пас.км., що становить відповідно 92,8% та 93,2% до січня–березня 2011р..

Робота автомобільного транспорту району

за січень–квітень 2012р.

Автомобільним транспортом району з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями за січень–квітень 2012р. перевезено 12,1 тис.тонн вантажів, що у 2,7 рази більше, ніж за січень–квітень 2011р., вантажооборот також збільшився у 2,6 рази і становив 2091,6 тис.т км..

За січень–квітень 2012р. послугами пасажирського транспорту скористалися 181,7 тис. пас., пасажирська робота виконана в обсязі 3127,6 тис.пас.км., що становить відповідно 92,6% та 91,4% до січня–квітня 2011р..

Стан торгової мережі та мережі ресторанного господарства

Станом на 1 січня 2012р. в Путивльському районі функціонувало 32 об’єкти роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб), з них 26 магазинів та 6 кіосків.

Порівняно з 2010 роком мережа роздрібної торгівлі у 2011р. скоротилась на 3,0%. Серед загальної кількості магазинів 50% складають продовольчі магазини та 50% непродовольчі магазини.

Торгова площа магазинів на 1 січня 2012р. становила 1109 м2, що на 33 м2 більше, ніж на 1 січня 2011р..

У розрахунку на один магазин торгова площа за 2011 рік у середньому по району склала 43 м2 проти 41м2 за 2010 рік.

На початок 2012р. мережа ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб налічувала 24 об’єкти (кафе, їдальні, бари).

Їх кількість проти 1 січня 2011р. зменшилась на 4 одиниці (14,3%) при одночасному скороченні посадочних місць на 65 одиниць.

Основну частину мережі ресторанного господарства становлять їдальні. Їх частка у загальній кількості у 2011р. займає 91,7%.